Ukens pizza

kr. 145
Som annonsert på sosiale medier. Inneholder sikkert både melk og hvete.
Allergier eller merknader?
Gi beskjed om det er noe du ikke tåler eller helst vil utelate fra din bestilling:
 
Litt sterk
Vegetarisk
Inneholder nøtter